Projekt

 

HOMEVENTURE.PL Sp. z o.o. informuje o realizacji projektu "Rozwój HOMEVENTURE.PL Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych e-usług" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK.

Termin realizacji Projektu: 02.01.2018 - 28.12.2018 r.